Ds 2000:12 Benchmarking av näringspolitiken
� Indikatorer inom åtta områden som påverkar ekonomisk tillväxt
   
 
Titel:Ds 2000:12 Benchmarking av näringspolitiken � Indikatorer inom åtta områden som påverkar ekonomisk tillväxt
Utgivningsår:2000
Omfång:83 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211459
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:12
Ämnesord:Övrigt

Pris: 95 SEK exkl. moms

 

Här presenteras åtta verksamhetsmål som påverkar Sveriges ekonomisk tillväxt och är möjliga att mäta i en internationell jämförelse. De är följande:
* En förbättrad lönebildning
* En väl fungerande arbetsmarknad
* Sverige, en ledande IT-nation
* Hållbar kommunikationsförsörjning
* Fler och växande företag i hela landet
* Fungerande marknader och konkurrens
* Väl fungerande arbetsrättsliga regler
* En god arbetsmiljö
 
  © 2017 Jure AB