SOU 2000:46 Punktskatterna
� Reformerade betalningsregler m.m.
   
 
Titel:SOU 2000:46 Punktskatterna � Reformerade betalningsregler m.m.
Utgivningsår:2000
Omfång:295 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212102
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:1998 års punktskatteutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:46
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att lagen om punktskatter och prisreglering upphävs och att även förfarandet för punktskatterna regleras i skattebetalningslagen. Det innebär bl.a. att punktskatterna skall redovisas och betalas några dagar senare än vad som gäller i dag. Här föreslås också bl.a. nya skatteregler för dem som lagerför tobak, alkohol och mineraloljeprodukter.
 
  © 2017 Jure AB