Ds 2004:38 Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling
   
 
Titel:Ds 2004:38 Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling
Utgivningsår:2004
Omfång:115 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221950
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:38
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 150 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag om att Sverige skall tillträda tilläggsprotokollet som bl.a. innehåller krav på de avtalsslutande parterna om en kriminalisering av förfaranden som innebär hjälp till olovlig vistelse och människosmuggling. Protokollet innehåller dessutom bestämmelser om förebyggande åtgärder och samarbete mellan parterna för att bekämpa bl.a. männsikosmuggling till havs.
För att Sverige skall kunna tillträda protokollet behövs en utvidning av lagen om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg så att den även omfattar tilläggsprotokollet.
 
  © 2017 Jure AB