Socialförsäkringssystemets sönderfall
   
 
Författare:Vahlne Westerhäll Lotta
Titel:Socialförsäkringssystemets sönderfall
Utgivningsår:2003
Omfång:28 sid.
Förlag:Försäkringskasseförbundet
ISBN:917500318X
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Reglerna som styr socialförsäkringssystemet hör till de viktigaste offentligrättsliga normeringarna för såväl staten som för den enskilde medborgaren. Socialförsäkringen är en av de mest centrala fördelningsinstrumenten i välfärdsstaten, vilket innebär att de organ som handhar försäkringarna - de allmänna försäkringskassorna - har mycket stor makt i sitt beslutsfattande. I denna skrift granskas socialförsäkringarna och handläggningen av dessa ur ett rättssäkerhetsperspektiv.
 
  © 2017 Jure AB