Kapital, gåva & förmögenhet
� Skatteregler och skatteplanering
   
 
Författare:Svensson Ulf Bokelund
Titel:Kapital, gåva & förmögenhet � Skatteregler och skatteplanering
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:389 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9170274053
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

I denna bok ges en utförlig och begriplig förklaring av reglerna för kapitalskatt, gåvoskatt och förmögenhetsskatt. Här visas också hur du kan skatteplanera inom lagens råmärken för att mildra eller i vissa fall helt undvika beskattning. Boken innehåller många praktiska exempel, tips och råd.

Ur innehållet:
- Skatteplanering med gåvor och förmögenhet
- Förmögenhetsskattefritt och gåvoskattefritt
- Utnyttja dina kapitalförluster
- Kapitalvinstberäkning
- Förvaltningsutgifter
- Utdelningar och räntor
- Aktier, optioner och terminer
- Konvertibler och aktieindexobligationer
- Privatobligationer och nollkupongare
- Värdepappersfonder
- Fastigheter och bostadsrätter
- Uthyrning
- Fastighetsskatt
- Förmögenhetsskatt
- Arv och gåva
- Nya regler vid generationsskifte
 
  © 2017 Jure AB