Vad säger LVU?
   
 
Författare:Flodström Nilsson Hjördis
Titel:Vad säger LVU?
Utgivningsår:2004
Omfång:63 sid.
Förlag:Gothia
ISBN:9172064026
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Detta är en kortfattad och lättläst introduktion till lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). De olika bestämmelserna i lagen kommenteras och förklaras på ett enkelt sätt. Häftet behandlar också teman som barns grundläggande behov, barn i riskzonen, anmälningsplikten m.m.

Författare är Hjördis Flodström Nilsson. Hon är socionom med barnfrågor som specialitet och anlitas ofta som expert i LVU-mål.
 
  © 2017 Jure AB