Media, innovationer och produktivitet - Rättssäkerheten och teknologin i omvandling
� Nordisk årsbok i rättsinformatik 2003
   
 
Författare:Still Viveca
Titel:Media, innovationer och produktivitet - Rättssäkerheten och teknologin i omvandling � Nordisk årsbok i rättsinformatik 2003
Utgivningsår:2004
Omfång:245 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172232153
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Nordisk årsbok i rättsinformatik nr. 2003
Ämnesord:IT-rätt , Offentlig rätt

Pris: 495 SEK exkl. moms

 

De senaste åren har vi fått uppleva en exceptionell lagstiftningsaktivitet, inte minst rörande angelägenheter som gäller integritetsskydd, e-handel och e-administration. De omvälvningar som skett både i informationsteknologi och lagstiftningen lyfter fram grundläggande frågor om huruvida de lösningar som erbjuds på de nya problemen är adekvata, lämpliga och tillräckliga. Dessa angelägna spörsmål behandlas i inläggen till den 20:e årsboken i rättsinformatik.
 
  © 2017 Jure AB