Ds 2004:42 Registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg
   
 
Titel:Ds 2004:42 Registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:28.
Utgivningsår:2004
Omfång:61 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222086
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:42
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Fler personalgrupper i skolan och förskolan skall kontrolleras för att ge barnen ett bättre skydd mot övergrepp. I promemorian föreslås att lagen om registerkontroll av skol- och fritidshemspersonal (SFS 2000:873) ändras så att den även skall omfatta vissa andra personalkategorier. Det handlar t.ex. om anställda i städföretag och andra entreprenadföretag, bemanningsföretag, högskolestudenter under praktik och arbetsmarknadspraktikanter.
 
  © 2017 Jure AB