Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv
� En handledning om att anpassa arbetsmiljön till äldre arbetstagares särskilda förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende
   
 
Titel:Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv � En handledning om att anpassa arbetsmiljön till äldre arbetstagares särskilda förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende
Utgivningsår:2004
Omfång:46 sid.
Förlag:Arbetsmiljöverket
ISBN:9174644432
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 118 SEK exkl. moms

 

Den här handledningen ger en samlad bild när det gäller riskkällor respektive gynnsamma faktorer i arbetsmiljön för de äldre anställda. Den baseras på publicerad vetenskaplig forskning kring ålder utifrån ett flertal fysiologiska och psykologiska aspekter. Här lyfts också fram delar ur Arbetsmiljöverkets bestämmelser som kan motivera tillsyn med avseende på ålder.

Handledningen är framtagen i samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Arbetslivsinstitutet. Den är i första hand avsedd som hjälp i den tillsyn vi på Arbetsmiljöverket bedriver med stöd av arbetsmiljölagstiftningen. Men även arbetsgivare, fackliga representanter, företagshälsovård och andra som har möjlighet att förbättra arbetsvillkoren för äldre arbetstagare kan ha nytta av den.
 
  © 2017 Jure AB