Ds 2004:43 Byggentreprenadavdrag samt omvänd skattskyldighet (moms)
   
 
Titel:Ds 2004:43 Byggentreprenadavdrag samt omvänd skattskyldighet (moms)
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:130.
Utgivningsår:2004
Omfång:325 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222108
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:43
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas två av förslagen som lämnades i Byggkommissionens betänkande:
– förslaget om ett s.k. entreprenadavdragssystem, och
– förslaget om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt.
 
  © 2017 Jure AB