Prop. 2004/05:13 Distans- och hemförsäljningslag m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:13 Distans- och hemförsäljningslag m.m.
Anmärkning:Se Ds 2003:59.
Utgivningsår:2004
Omfång:264 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405013
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:13
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB