Samerätt
� En översikt
   
 
Författare:Bengtsson Bertil
Titel:Samerätt � En översikt
Utgivningsår:2004
Omfång:123 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139010813
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 185
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Samerätten är ett komplicerat och omdiskuterat rättsområde, som på senare år fått allt större aktualitet i olika sammanhang. Denna bok – den första allmänna framställningen av svensk samerätt – ger en överblick av reglerna med tonvikt framför allt på fastighetsrätten. Efter en översikt av den historiska bakgrunden behandlas gällande regler om renskötselrätt och sedan en rad särskilt omstridda frågor – bland annat innebörden av samernas urminnes hävd, lagreglernas förenlighet med grundlagens och Europakonventionens regler om egendomsskydd och diskrimineringsförbud samt vissa färska reformförslag.
 
  © 2017 Jure AB