SOU 2004:100 Tillsyn
� Förslag om en tydligare och effektivare tillsyn
   
 
Titel:SOU 2004:100 Tillsyn � Förslag om en tydligare och effektivare tillsyn
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även Ds 2002:58 och SOU 2002:14.
Utgivningsår:2004
Omfång:297 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222213
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tillsynsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:100
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 340 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB