Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer
   
 
Titel:Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer
Utgivningsår:2004
Omfång:66 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222302
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:47
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag för att skydda arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens. Även förslag om löneborgenärers skydd när ett europabolag flyttar sitt säte.
 
  © 2017 Jure AB