Ds 2004:46 Tänka om världen
� Rapport från Omvärldsanalysutredningen
   
 
Titel:Ds 2004:46 Tänka om världen � Rapport från Omvärldsanalysutredningen
Utgivningsår:2004
Omfång:155 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222256
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:46
Ämnesord:Övrigt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

Utredningen om omvärldsanalys och policyinriktat utredningsarbete inom utrikes- och säkerhetspolitiken tillsattes den 1 juli 2003 genom beslut av utrikesminister Anna Lindh. Utredningen inledde sitt arbete i oktober 2003. Uppdraget har bestått i att föreslå hur kapaciteten av omvärldsanalys och policyinriktat utredningsarbete i Sverige, inom UD:s verksamhetsområde, kan stärkas. Uppdragsbeskrivningen finns i bilaga till rapporten.
 
  © 2017 Jure AB