SOU 2004:107 Den kommunala revisionen - med ansvar för granskning av det som räknas på lokalnivå - Bilaga
� Om fullmäktiges och den kommunala revisionens ansvarsprövningsprocess i lokal demokrati
   
 
Titel:SOU 2004:107 Den kommunala revisionen - med ansvar för granskning av det som räknas på lokalnivå - Bilaga � Om fullmäktiges och den kommunala revisionens ansvarsprövningsprocess i lokal demokrati
Anmärkning:Se även huvuddelen samt prop. 2005/06:55.
Utgivningsår:2004
Omfång:142 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222353
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om den kommunala revisionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:107
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

I denna bilagedel belyses revisionens betydelse för den lokala demokratin. Den bygger på intervjuer av förtroendevalda om deras syn på revisionens funktion och ansvarsprövningsprocessen.
 
  © 2017 Jure AB