Ds 2004:49 Föreningsliv, makt och integration
� Rapport från Integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram
   
 
Titel:Ds 2004:49 Föreningsliv, makt och integration � Rapport från Integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram
Utgivningsår:2004
Omfång:384 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222396
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:49
Ämnesord:Övrigt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Ett antal författare har bidragit med olika avsnitt som handlar om:
– Föreningsliv, makt och integration - ett inledande perspektiv.
– Den svenska diskursen om staten, integrationen och föreningslivet.
– Kommunikation på lika villkor - om samrådet mellan invandrarorganisationerna och svenska staten.
– Invandrarföreningar som intressekanaler - möjligheter och hinder.
– Välfärd på minoritetsspråk: Institutioner, organisationer och strategier.
– Institutionaliserade relationer, fria organisationer - om sverigeiraniers föreningsliv.
– Föreningsliv och politiskt deltagande.
– Vägen in? Om etniska föreningar som skolor i demokrati.
– Idrott och integration. Pojkar och flickor berättar om sina erfarenheter inom fotboll och basket.
– På den anden side af Sundet. Invandrere og flygtinges organsiering og politiske deltagelse i Danmark.
– På sidelinjen? Vilkår for deltakelse i politikk og organisasjonsliv i Norge.
– Politisk integration via det allmänna föreningslivet - en kunskapsöversikt.
 
  © 2017 Jure AB