Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning
   
 
Titel:Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning
Anmärkning:Se även SOU 2001:14.
Utgivningsår:2004
Omfång:215 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:200405045
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:45
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB