Slopad arvs- och gåvoskatt
   
 
Författare:Seth Staffan , Tjäder Clas
Titel:Slopad arvs- och gåvoskatt
Anmärkning:Innehållet i denna bok ingår även som medföljande supplement till boken Skog av samma författare.
Utgivningsår:2005
Omfång:54 sid.
Förlag:Raster förlag
ISBN:9187215519
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

Pris: 126 SEK exkl. moms

 

Den slopade arvs- och gåvoskatten 17 december 2004 innebär inte att behovet av effektiv ekonomisk planering för överföring av värden har upphört. I denna skrift fokuseras på de förändrade förutsättningarna som rörelseinnehavare inklusive jord- och skogsägare, dödsbon, villaägare samt aktiebolag möter. Syftet är maximalt förmånliga överlåtelser och arv inom ramen för gällande lagstiftning.
 
  © 2017 Jure AB