Periodiseringsfonder
� och andra obeskattade reserver
   
 
Författare:Tjernberg Mats
Titel:Periodiseringsfonder � och andra obeskattade reserver
Utgivningsår:2004
Omfång:122 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785823
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 386 SEK exkl. moms

 

Det svenska skattesystemet ger företag vissa möjligheter att minska den beskattningsbara inkomsten genom avsättning till obeskattade reserver, en reservering som inte motsvaras av faktiska utgifter eller kostnader. Denna bok innehåller en genomgång och analys av de svenska skattereglerna för avsättning till periodiseringsfonder. Förutom en materiell genomförs också en kritisk analys där regelsystemet placeras i sitt historiska, ekonomiska och skatterättsliga sammanhang.
 
  © 2017 Jure AB