Svensk rättspsykiatri
� Psykisk störning, brott och påföljd
   
 
Författare:Lidberg Lars , Wiklund Nils
Titel:Svensk rättspsykiatri � Psykisk störning, brott och påföljd
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:608 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:914403704X
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Övrigt , Kriminologi

Pris: 856 SEK exkl. moms

 

I alla länder finns särskilda lagbestämmelser för psykiskt sjuka, vilket gör att rättspsykiatrin fyller en väsentlig funktion i all lagstiftning. Nu gällande svenska lagar innebär att allvarligt psykiskt störda personer kan dömas som ansvariga och därmed skyldiga till brott, men att de inte får dömas till fängelse. Domstolen kan emellertid besluta att påföljden skall vara överlämnande till rättspsykiatrisk vård, med eller utan särskild utskrivningsprövning. Särskild utskrivningsprövning innebär att en domstol beslutar om permissioner och när vården skall upphöra. Dessa regler kan vara svåra att förstå och tillämpningen har inte alltid varit lätt.

Förhållandena i olika länder när det gäller psykiskt störda lagöverträdare och möjligheten att utdöma påföljder för dem skiljer sig åt, och det gör att rättspsykiatrins regler inte direkt kan överföras från ett land till ett annat. Denna svenska lärobok i rättspsykiatri skiljer sig därför med nödvändighet från motsvarande böcker från andra länder.

Den nya omarbetade upplagan innehåller stora förändringar i förhållande till den ursprungliga texten. Dessutom har nyskrivna kapitel tillkommit när det gäller nyare svensk rättspsykiatrisk forskning, neuropsykiatriska funktionshinder och internationell psykopatiforskning. Ytterligare ett nytt kapitel behandlar rättspsykiatriska nyckelbegrepp och deras historiska bakgrund. I kapitlet illustreras att de stora filosofiska frågorna ständigt är närvarande inom rättspsykiatriskt arbete för dem som har öppna sinnen och nyfikenheten i behåll.
 
  © 2017 Jure AB