Ds 2004:53 Ett barntillägg till studerande
   
 
Titel:Ds 2004:53 Ett barntillägg till studerande
Anmärkning:Se prop. 2004/05:111.
Utgivningsår:2004
Omfång:75 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822268X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:53
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

Detta är ett förslag om hur barntillägg till studerande skall kunna utformas. Syftet med stödet är att hjälpa barn i ekonomiskt utsatta familjer och samtidigt underlätta för föräldrar som vill studera.
 
  © 2017 Jure AB