Ds 2004:52 Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa - Del 1
   
 
Titel:Ds 2004:52 Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa - Del 1
Anmärkning:Del 1 av 4 delar.
Utgivningsår:2004
Omfång:368 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222612
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:52
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I promemorian beskrivs bl.a. tillkomsten av fördraget och vad det innehåller. Även förslag till vissa lagändringar som behöver göras för att Sverige skall kunna ratificera fördraget.
 
  © 2017 Jure AB