Ds 2004:52 Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa - Del 3
� Protokoll och bilagor
   
 
Titel:Ds 2004:52 Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa - Del 3 � Protokoll och bilagor
Anmärkning:Del 3 av 4 delar.
Utgivningsår:2004
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222639
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:52
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB