SOU 2004:127 Försäkringskassan
   
 
Titel:SOU 2004:127 Försäkringskassan
Utgivningsår:2004
Omfång:174 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222744
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:GEORG
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:127
Ämnesord:Försäkringsrätt , Offentlig rätt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

Formulering av Försäkringskassans uppdrag: Försäkringskassans handläggning skall ske snabbt och rättssäkert så att medborgarna i rätt tid får det beslut och den ersättning de har rätt till, information till medborgare om skyldigheter och rättigheter, samordning av insatser för att underlätta återgång till arbete. Försäkringskassan skall vidare vara en utredande stabsmyndighet till regeringen.
 
  © 2017 Jure AB