SOU 2004:114 Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor
� Internationellt rättsligt bistånd, brottskatalogen, målhandläggningsfrågor m.m.
   
 
Titel:SOU 2004:114 Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor � Internationellt rättsligt bistånd, brottskatalogen, målhandläggningsfrågor m.m.
Anmärkning:Delbetänkande. Se även delbetänkade SOU 2006:96 del 1 och 2.
Utgivningsår:2004
Omfång:374 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222485
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tryck- och yttrandefrihetsberedningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:114
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Delbetänkandet innehåller bl.a. förslag om att en ny regel om rättsligt bistånd skall införas i tryckfrihetsförordningen.
 
  © 2017 Jure AB