Fradragsret for merværdiafgift
   
 
Författare:Stensgaard Henrik
Titel:Fradragsret for merværdiafgift
Utgivningsår:2004
Omfång:523 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757411220
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 883 SEK exkl. moms

 

Indhold:
- Indledning
- Indledende om merværdiafgiften
- Merværdiafgiften i EU
- Merværdiafgiftens anvendelsesområde
- Almindelige betingelser for opnåelse af fradragsret
- Tilknytning til afgiftspligtige transaktioner
- Opgørelse af delvis fradragsret
- Sammenfatning og vurdering
- English summary
- Forkortelser
- Litteraturfortegnelse
- Afgørelser fra EF-domstolen
- Nationale afgørelser, kendelser og domme
- Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB