Prop. 2004/05:55 Sveriges antagande av rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande
   
 
Titel:Prop. 2004/05:55 Sveriges antagande av rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande
Utgivningsår:2004
Omfång:86 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405055
Serie:Propositioner nr. 2004/05:55
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB