Ds 2004:54 Mottagandet av barn från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn)
   
 
Titel:Ds 2004:54 Mottagandet av barn från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn)
Anmärkning:Se prop. 2004/05:136 och prop. 2005/06:46.
Utgivningsår:2004
Omfång:130 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222698
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:54
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 150 SEK exkl. moms

 

I promemorian ges förslag som innebär att huvudansvaret för asylsökande ensamkommande barn skall ligga på Migrationsverket och att de kommuner som tecknat avtal med Migrationsverket skall ta emot barnen och ordna deras boende.
 
  © 2017 Jure AB