Ds 2004:57 Bistånd vid transitering i samband med återvändande med flyg
   
 
Titel:Ds 2004:57 Bistånd vid transitering i samband med återvändande med flyg
Anmärkning:Se rådets direktiv 2003/110/EG samt prop. 2004/05:168.
Utgivningsår:2004
Omfång:82 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222876
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:57
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

I promemorian ges förslag till ändringar i utlänningslagen och i utlänningsförordningen i syfte att direktivet om bistånd vid transitering i samband med återsändande med flyg skall kunna genomföras i svensk rätt.
 
  © 2017 Jure AB