SOU 2004:134 Krishantering och civilt försvar i kommuner och landsting
   
 
Titel:SOU 2004:134 Krishantering och civilt försvar i kommuner och landsting
Utgivningsår:2004
Omfång:209 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222868
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om lagen om civilt försvar
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:134
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås bland annat att kommuner och landsting skall genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Kommunerna skall få ett ansvar över ett geografiskt område och ett samordningsansvar för de åtgärder som vidtas av olika aktörer. Vidare föreslås att kommuner och landsting skall ansvara för att politiker och tjänstemän får den utbilding och övning som behövs.
 
  © 2017 Jure AB