Prop. 2004/05:69 Bokföringsbrott och andra brott mot borgenärer
   
 
Titel:Prop. 2004/05:69 Bokföringsbrott och andra brott mot borgenärer
Anmärkning:Se Ds 2002:57.
Utgivningsår:2005
Omfång:104 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405069
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:69
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB