EC State Aid Rules Applied to Taxes
� An analysis of the selectivity criterion
   
 
Författare:Aldestam Mona
Titel:EC State Aid Rules Applied to Taxes � An analysis of the selectivity criterion
Utgivningsår:2005
Omfång:281 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:917678584X
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 95
Ämnesord:EU-rätt , Skatterätt

Pris: 428 SEK exkl. moms

 

Det är bland skattejurister ett välkänt faktum att statens rätt att beskatta i viss utsträckning kan begränsas på grund av olika EG-rättsliga regler. I den här boken analyseras en grupp EG-rättsliga regler av mindre känt slag – nämligen EG:s statsstödsregler, i syfte att utröna deras påverkan på medlemstaternas rätt att beskatta. Fokus i boken är tolkningen av ett av de kriterier (selektivitetskriteriet) som måste vara uppfyllda för att en viss åtgärd skall anses utgöra statligt stöd.
 
  © 2017 Jure AB