Ds 2005:2 Kungörandet i PoIT
� Redovisning av uppdrag om elektroniskt kungörande
   
 
Titel:Ds 2005:2 Kungörandet i PoIT � Redovisning av uppdrag om elektroniskt kungörande
Utgivningsår:2005
Omfång:62 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822304X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:2
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 104 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag om att Post- och Inrikes tidningar (PoIT) från och med år 2007 skall publiceras elektroniskt på Bolagsverkets hemsida.
 
  © 2017 Jure AB