Fusionsdirektivet
� Svensk beskattning i EG-rättslig belysning
   
 
Författare:Ståhl Kristina
Titel:Fusionsdirektivet � Svensk beskattning i EG-rättslig belysning
Utgivningsår:2005
Omfång:416 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785882
Ämnesord:Skatterätt , EU-rätt

Pris: 980 SEK exkl. moms

 

Fusionsdirektivet reglerar beskattningen vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och andelsbyten. Syftet med boken är att analysera direktivet och den svenska implementeringslagstiftningen. Särskilt belyses hur dessa två regelsystem samspelar vid fastställandet av vad som utgör gällande rätt i Sverige. I boken identifieras också fall där de svenska reglerna kommer i konflikt med direktivregleringen och det diskuteras hur dessa konflikter skall lösas. I boken behandlas både det nu gällande direktivet och de ändringar i direktivet som antogs av rådet i december 2004.
 
  © 2017 Jure AB