Ds 2005:4 Avräkning av utländsk skatt
   
 
Titel:Ds 2005:4 Avräkning av utländsk skatt
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:17.
Utgivningsår:2005
Omfång:37 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223163
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:4
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 104 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag som syftar till att vid avräkning likställa indirekta investeringar genom delägarbeskattade juridiska personer med direkta investeringar.
 
  © 2017 Jure AB