SOU 2005:19 Beskattningen vid omstruktureringar enligt fusionsdirektivet
   
 
Titel:SOU 2005:19 Beskattningen vid omstruktureringar enligt fusionsdirektivet
Anmärkning:Delbetänkande. Se även slutbetänkande SOU 2005:99 samt prop. 2006/07:2
Utgivningsår:2005
Omfång:269 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223155
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2002 års företagsskatteutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:19
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet lämnas förslag till anpassning av den svenska skattelagstiftningen till ändringar i det s.k. fusionsdirektivet. Fusionsdirektivet syftar till att gränsöverskridande omstruktureringar inom EU inte skall hindras eller försvåras av att omedelbar beskattning utlöses. Förslagen är i sina huvuddrag styrda av innehållet i fusionsdirektivet.
 
  © 2017 Jure AB