SOU 2005:26 Mobil med bil
� Ett nytt synsätt på bilstöd och färdtjänst
   
 
Titel:SOU 2005:26 Mobil med bil � Ett nytt synsätt på bilstöd och färdtjänst
Anmärkning:Se även bilagedelen. Se prop. 2005/06:92.
Utgivningsår:2005
Omfång:335 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223279
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2004 års bilstödsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:26
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att betydligt fler personer med funktionshinder ska ges möjlighet att resa med egen bil som är anpassad efter deras behov.

Detta skall ske dels genom att det statliga bilstödet görs tillgängligt för fler grupper, dels genom att det öppnas en möjlighet för landets kommuner att lämna stöd för anpassning och anskaffning av motorfordon som ett alternativ till färdtjänsten. Stödet föreslås bli kallat mobilitetsstöd och skall regleras i en ny lag om kommunalt stöd.
 
  © 2017 Jure AB