SOU 2005:28 Dubbel bosättning för ökad rörlighet
   
 
Titel:SOU 2005:28 Dubbel bosättning för ökad rörlighet
Anmärkning:Se även SOU 2007/08:24.
Utgivningsår:2005
Omfång:174 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223325
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om dubbel bosättning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:28
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 208 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att reglerna för avdrag skall förenklas och att tidsgränserna skall förlängas.

Alla skattskyldiga som har flyttat till en ny bostadsort på grund av sitt arbete och behållit bostaden på den tidigare bostadsorten skall få göra avdrag under högst två år. Kravet på att den dubbla bosättningen skall vara skälig tas bort. Gifta och sambor skall få göra avdrag i ytterligare tre år om den dubbla bosättningen beror på makens eller sambons förvärvsverksamhet. Tidsperioderna får förlängas endast om det finns synnerliga skäl
 
  © 2017 Jure AB