Ds 2005:7 Iakttagelser om landsting
   
 
Titel:Ds 2005:7 Iakttagelser om landsting
Utgivningsår:2005
Omfång:97 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223244
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:7
Ämnesord:Övrigt

Pris: 156 SEK exkl. moms

 

I promemorian belyses frågor om styrning och effektivitet i landstingens hälso- och sjukvårdsverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB