Ds 2005:8 Inriktning på filmpolitiken från 2006
   
 
Titel:Ds 2005:8 Inriktning på filmpolitiken från 2006
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:3.
Utgivningsår:2005
Omfång:122 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223333
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 156 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag som bl.a. innebär att ansvaret för de filmpolitiska åtgärderna delas upp.
 
  © 2017 Jure AB