Ds 2005:10 Arbetstagarinflytande i europakooperativ
   
 
Titel:Ds 2005:10 Arbetstagarinflytande i europakooperativ
Anmärkning:Se rådets direktiv 2003/72/EG.
Utgivningsår:2005
Omfång:236 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223368
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:10
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 208 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag om en ny lag om arbetstagarinflytande i europeiska kooperativa föreningar (europakooperativ).
 
  © 2017 Jure AB