Prop. 2004/05:117 Skadestånd enligt konkurrenslagen m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:117 Skadestånd enligt konkurrenslagen m.m.
Anmärkning:Se även SOU 2004:131, prop. 2003/04:80, SOU 2004:10 och SOU 2003:73.
Utgivningsår:2005
Omfång:91 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405117
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:117
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB