Prop. 2004/05:149 Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:149 Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m.
Utgivningsår:2005
Omfång:79 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405149
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:149
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB