SOU 2005:32 Regeringens stabsmyndigheter
   
 
Titel:SOU 2005:32 Regeringens stabsmyndigheter
Utgivningsår:2005
Omfång:53 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223414
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om regeringens stabsstöd
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:32
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 114 SEK exkl. moms

 

Bland förslagen i betänkandet finns bl. a. följande:
– Statskontorets uppgifter skall renodlas och omfatta utrednings-, uppföljnings- och utvärderingsuppdrag.
– Ekonomistyrningsverket skall ansvara även för samordningen av den statliga internrevisionen. De skall även ta över ansvaret bl.a. för den övergripande statliga inköpssamordningen samt lokalförsörjningsfrågorna från Statskontoret.
– En ny förvaltningspolitisk myndighet, med en roll som drivande kraft i förnyelsen av statsförvaltningen, skall bildas.
 
  © 2017 Jure AB