SOU 2005:33 Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden
   
 
Titel:SOU 2005:33 Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2004:136 och SOU 2003:115. Se även SOU 2005:63. Se vidare prop. 2005/06:83.
Utgivningsår:2005
Omfång:501 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223430
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Fjärrvärmeutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:33
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 374 SEK exkl. moms

 

I betänkandet lämnas förslag om en helt ny fjärrvärmelag som skall öka insynen i fjärrvärmeföretagens verksamhet, ge kunderna en rätt att förhandla om pris- och leveransvillkor samt möjligheter att få tvister lösta i en särskild partssammansatt nämnd.
 
  © 2017 Jure AB