Prop. 2004/05:98 Riktlinjer för marknadskontroll av produkter m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:98 Riktlinjer för marknadskontroll av produkter m.m.
Anmärkning:Se SOU 2004:57.
Utgivningsår:2005
Omfång:44 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405098
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:98
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB