Prop. 2004/05:157 Antagande av rambeslut om straffrättsliga regler vid föroreningar från fartyg
   
 
Titel:Prop. 2004/05:157 Antagande av rambeslut om straffrättsliga regler vid föroreningar från fartyg
Utgivningsår:2005
Omfång:99 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405157
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:157
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB