Ds 2005:15 Förstärkning och förenkling, ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen
   
 
Titel:Ds 2005:15 Förstärkning och förenkling, ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen
Anmärkning:Se även Ds 2002:56 och prop. 2005/06:185.
Utgivningsår:2005
Omfång:181 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223511
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:15
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 177 SEK exkl. moms

 

Detta är en departementspromemoria med ett antal förslag om förstärkt anställningsskydd för föräldralediga och visstidsanställda.
 
  © 2017 Jure AB