Tvistelösning i arbetsrätten
� Förhandling och process
   
 
Författare:Gellner Lars , Sydolf Lars
Titel:Tvistelösning i arbetsrätten � Förhandling och process
Utgivningsår:2005
Omfång:350 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139106861
Ämnesord:Arbetsrätt , Processrätt

Pris: 763 SEK exkl. moms

 

I denna bok beskrivs regelverk och praxis för förhandlingar och rättegång i arbetsrättsliga tvister. Förfarandet i tvistelösning och rättegång inom arbetsrätten skiljer sig på många sätt från det i vanliga civilrättsliga tvister. För att underlätta förståelsen refereras till en stor mängd domar från Arbetsdomstoeln och Högsta domstolen. Vidar tas även upp praktiska frågor för parterna vid handläggning av arbetsrättstvister. Boken vänder sig till förhandlare, advokater, fackliga företrädare och andra som deltar i arbetsrättsliga tvister.

Ur innehållet:
- förhandlingsskyldighet och preskription
- skiljeklausuler
- gången i Arbetsdomstolen
- bevisfrågor i anställningsskyddsmål och diskrimineringsmål
- rättegångskostnader
- särskilt om tvister om arbetsskyldighet och tvister om lönefordringar

Lars Gellner är arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv. Lars Sydolf är chefsjurist på arbetsgivarförbundet Industri- och kemigruppen. Författarna har lång erfarenhet från förhandlingar och processer i arbetsrättstvister.
 
  © 2017 Jure AB